Mars am 16.02.2008, 23:15 Uhr MESZ.

Philips ToUcam Pro II an Meade 12" SC LX200 GPS (305/3048, f/10).

Gemeinschaftsprojekt: Jörg Bartholomäus & Michael Wilkes.Zurück